Verkeersmaatregelen op Bolletongersdei en FK Ringsteken

Zowel tijdens het Fries Kampioenschap Ringsteken op zaterdag 23 september als op Bolletongersdei 5 oktober, zijn in de binnenstad verkeersmaatregelen van kracht.

Zaterdag 23 september wordt de binnenstad vanaf 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Bargefenne (bij Coco), hoek Sneekerpoort/Broerestraat en hoek Sneekerpoort/Turfkade.

Op Bolletongersdei 5 oktober is de binnenstad niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer vanaf ‘s morgens zeven uur tot ‘s avonds 21.00 uur. Het gaat dan om de Jongemastraat, Marktstraat, Dijkstraat, Bargefenne, Nieuwmarkt en Skilwyk

De wegen worden afgesloten door middel van dranghekken en verkeersborden C1. Om iedereen op tijd te attenderen op de wegafsluitingen worden er borden geplaatst op het Skilwyk en Nieuwmarkt. Op de borden wordt men verzocht hier niet meer te parkeren vanaf woensdagavond 18.00 uur i.v.m. Bolletongersdei.
Nu de Appelmarkt ,op de schop’ is en dus niet gebruikt kan worden, is met de aannemer afgesproken dat bezoekers van de jaarmarkt er wandelend wel langs kunnen. De aannemer mag die dag niet werken en zorgt ervoor dat al het materieel niet in de weg staat. Het busstation wordt die dag tijdelijk verplaatst naar de locatie Snekerstraat/Tramweg.