Bedrijven en instanties die Bolletongersdei 2017 steunen:

Stichting St. Anthony Gasthuis,
Stichting Het Weeshuis,
Hendrik Nannes en Catrijn Epesstichting,
Stichting Bolsward-Dronrijp 1993,
Gemeente Súdwest-Fryslân,
Streekwurk,
Mts. Kroondijk,
ESB Catering,
Feenstra Installatie Techniek,
Bos Mechanisatie,
Kuipers Mechanisatie,
Zeinstra Handelsonderneming,
Gerlsma Landbouwmechanisatie,
Us Heit,
De Laval Manus Noord,
Doekle Terpstra,
Andela Mechanisatiebedrijf,
Reitsma Voermengbedrijf,
Landbouwmechanisatie Witmarsum,
Hochwald Nederland BV,
Nordwin College Leeuwarden en Sneek,
Marne College Bolsward,
RABObank Súdwest Fryslân,
Dijkstra’s Timmerbedrijf,
Broekens,
Grafisch ontwerp Nynke Lootsma,
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert,
Groenoord,
Juwelier-edelsmid Pracht en Ambacht,
Sporthuis A.P. van der Feer,
Bloemen van Iris,
Man en Mach,
Talsma Tekst&Beeld,
Sikma’s Warenhuis,
NDC Mediagroep,
FIC Accountancy Bolsward,
Bloemhof Technisch Aannemingsbedrijf,
TV Bolsward,
Hotel Restaurant De Groene Weide,
Vijver Media,
Persbureau Langs de Melkweg,
Witteveen paarden: Suzan Witteveen en Petra van der Zee,
Kreas Design,
Sonnema,
Ruitershop Burgwerd,
Fam. Scheltinga,
Fam. Terlouw,
Fam. Hannema,
Fam. Lyclema,
Fam. Galema.

Alle 50 vrijwilligers, Basisscholen St. Maarten, De Bron,
De Blinker, De Opbouw, EHBO Bolsward, Phoenix Security.