Siebren Reijenga prolongeert winst in Rabo ringrijderij 2016

dsc4030
(Foto Henk Tigchelaar)

Na 2015 is Siebren Reijenga uit Joure er opnieuw in geslaagd de Rabobank ringrijderij op Bolletongersdei op zijn naam te schrijven. In eerste instantie stond Reijenga, met steekster Alice Reijenga, niet op de deelnemerslijst. Door het afmelden van Hendrikus Terschure uit Ouwesterhaule kon Reijenga alsnog aan de deelnemerslijst worden toegevoegd.

prijsuitreiking-groene-weide
(Foto Henk Tigchelaar)

Voor flink veel publiek streden negentien combinaties om de felbegeerde prijs zilveren zweep. Onder de deelnemers bevond zich ook Reggy Clover uit de USA, die samen met steekster Antsje Okkema, in actie kwam met een Barok Pinto en een marathonwagen.

Met een onwaarschijnlijk hoge score van 38 punten (maximaal konden 40 punten worden behaald) grepen de Reijenga’s met een dubbelspan Friezen en met een marathonwagen de winst en de zilveren zweep, aangeboden door ,Pracht en Ambacht’ uit Bolsward.

Tweede werd de lokale favoriet Douwe van Foeken met steekster Gerrie van Foeken. Met hun Fries en een marathonwagen behaalden zij 35 punten. Op de derde plaats eindigde Louw van der Zwaag uit Kollumerzwaag met Tineke Bloemsma. Deze combinatie van een Fries en een jachtphaeton behaalde 33 punten. Bovendien werd deze combinatie uitgeroepen tot schoonste geheel Fries ras.

De prijs voor het schoonste geheel ,ander ras’ ging naar Reggy Glover met Antsje Okkema. Freddy Bloemhof met Esther Bloemhof kwamen in actie met een Fries en een marathonwagen en kregen de prijs voor het bestgaand tuigpaard.

De volledige uitslag (resp. naam, woonplaats, soort paard, soort wagen, naam steekster en aantal punten):
1.Siebren Reijnga, Joure, dubbelspan Friezen, marathonwagen, Alice Reijenga, 38 punten; 2. Douwe van Foeken, Bolsward, Fries, marathonwagen en Gerrie van Foeken, 35; 3. Louw van der Zwaag, Kollumerzwaag, Fries, jachtpaethon, Tineke Bloemsma, 33 (tevens prijs schoonste geheel Fries ras; 4. Johannes Landheer, Warten, schimmel, boerenwagen, Antje Landheer, 32; 5. Pieter Statema, Parrega, Fries, marathonwagen, Grietsje Labordus, 31; 6. Suzan Witteveen, Bolsward, Fries, trainingswagen, Martina Ketelaar, 31; 7. Thom Dijkstra, Itens, Fries, tlbury, Anne Marieke Dijkstra, 29; 8. Sietze Bouma, Ooserend, Fries, recreatienwagen, Anke Noordmans, 29; 9. Sjerp de Jong, Witmarsum, Fries, jachtwagen, Ilse Koster, 28; 10. Reggy Glover, Britswerd, barok pinto, marathonwagen, Antsje Okkema, 28 (tevens mooiste geheel ander ras); 11. Piet van der Hof, Bolsward, Fries, recreatiewagen, Ytsie Politiek, 27; 12. Evert van der Hoek, Kûbaard, Fries, marathonwagen, Tineke Feitsma, 32 (-/- 5 strafpunten); 13. Oebele Tiekstra, Wergea, Fries, barouche, Willy Bouma, 26; 14. Freddy Bloemhof, Bolsward, Fries, marathonwagen, Esther Bloemhof, 25 (tevens bestgaand tuigpaard); 15. Jaap van Gunst, Oldemarkt, Haflinger, spider, Lutske Brouwer, 25; 16. Jelle Bouma, Nijland, Fries, tilbury, Anneke Schreur, 23; 17. Hendrik Brandsma, Blauwhuis, Fries, marathonwagen, Carla Hoeke, 22; 18. Sietze de Boer, Feankleaster, Haflinger, Victoria, Willy Prins, 16; 19. Pieter Okkema, Witmarsum, Fries, marathonwagen, Raisa Kooistra, 7.