Bedrijven op de Agrarische Show

Op het Boeren Beleefplein op de Remise presenteert een aantal bedrijven zich aan het publiek. Het betreft de bedrijven:
– Landbouwmechanisatiebedrijf Gerlsma in Nijland en Workum
– Persbureau Langs de Melkweg
– Mechanisatiebedrijf D. Kuipers in Greonterp en Witmarsum
– ESB Catering & verhuur Bolsward
– Melkcontrolevereniging Nijland
– F. S. Andela Agrarysk Ark en Assistinsje in Wommels
– Joh. Feenstra Installatietechniek in Parrega
– Man&Mach Asbestsanering
. DeLaval Manus Noord in Sneek
– Groenoord bv in Bolsward
– Doekele Terpstra, tuin- en parkmachines en quads in Allingawier
– Bos Mechanisatie Landbouw en Tuin en Park en Grondverzetmachines, Easterein
– Zeinstra’s Handelsonderneming in Blauwhuis
– Broekens Landbouwmechanisatie