Ringrijden

RABO-Ringrijderij Bolletongersdei 5 oktober 2017; het reglement:

 

Organisatie:
Stichting Bolletongersdei. Contactpersoon: Cor de Groot,

Aanspannen:
19.00 uur        Industriepark 11, locatie Welkoop

Opstellen:
Uitreiking startnummer en pistooltje. Op nummer en in stap via Harlingerstraat naar wedstrijdparcours Jongemastraat/Dijkstraat

Parcours:
Vier palen op Jongemastraat/Dijkstraat (voor route zie bijlage)

Start wedstrijd:
Na één loze ronde in draf (verkenning parcours) start op teken van de wedstijd-leider/starter Thijs Fopma

Wijze van steken:
In de handjes zit een magneet zodat de ring er niet uitvalt. De ring wordt gestoken met een houten pistooltje. De ringen dienen duidelijk om het stokje te zitten en zo aan de jury worden getoond. Er moet in een vlot tempo worden gereden.
Galop is niet toegestaan. Wordt er te langzaam gereden of heeft men te veel galop, dan worden strafpunten toegekend.

Om discussie tegen te gaan over wel of niet te langzaam rijden, wordt tijdens het ringrijden van alle deelnemers de tijd opgenomen en opgeschreven, zodat dit na afloop van de wedstrijd aan de deelnemers getoond kan worden.

Niet toegestaan:

–        Te langzaam rijden

–         Galop

–         Het aan- en omver rijden van de ringrijders palen

–         Inhouden tijdens het steken van de ringen

Bij overtreding worden strafpunten toegekend. Er is een jury aanwezig om dit te beoordelen.

Puntentelling:
Er worden vier ronden gereden.
De goed gestoken ringen hebben de volgende waarde:

Eerste ronde                          1 punt            Vier palen:     4 x 1 =              4 punten

Tweede ronde                        2 punten                                4 x 2 =            8 punten

Derde ronde                          3 punten                                4 x 3 =            12 punten

Vierde ronde                         4 punten                                4 x 4 =            16 punten

Totaal                                  40 punten

 

Barrage:
Mochten er deelnemers zijn die na de wedstrijd een gelijk aantal punten hebben en eventueel in de prijzen zouden kunnen vallen dan kan een barrage volgen.
Een barrage gaat over één ronde en de tijd wordt opgenomen. Bij een gelijk aantal punten beslist de tijd. De puntentelling is dan als volgt:De goed gestoken ringen bij:

Paal 1             1 punt

Paal 2             2 punten

Paal 3             3 punten

Paal 4             4 punten

Totaal             10 punten

Als de wedstrijd te veel is uitgelopen of als het weer het niet toelaat of als het bijna donker is, kan men ook tot een winnaar komen door de tijden van de desbetreffende deelnemers op te tellen. De deelnemer met de snelste tijd is de winnaar. Een barrage is dan niet nodig.

Aansprakelijkheid:
De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade.

Prijzen:
Er zijn 8 prijzen te winnen:

1e prijs: verzilverde zweep, vervaardigd door Pracht en Ambacht en beschikbaar gesteld door de RABO-bank

2e t/m 5e prijs: luxe voorwerpen

1e prijs schoonste geheel Fries ras,

1e prijs schoonste geheel ander ras,

1e prijs beste tuigpaard

Iedere deelnemer ontvangt een fraai ‘oantinken’,

Iedere deelnemer ontvangt op het parcours een bos bloemen.

Prijsuitreiking:
Hotel Restaurant ‘De Groene Weide’, Snekerstraat 2, Bolsward.

Bij inlevering van het startnummer en pistooltje ontvangt iedere deelnemer de vergoeding en consumptiebonnen.

Wedstrijdleider/starter:      Thijs Fopma

Speaker:                               Henk Dijkstra

Geluid:                                  Wytze Franzen

Jury:                                     Team o.l.v. Akke Fopma

Overige vrijwilligers:            Team van ca. 25 personen

Bij slecht weervoorspellingen zal op donderdag 5 oktober 2017 om 16.00 uur een beslissing worden genomen over het wel of niet doorgaan van de ringrijderij.

Bij afgelasting ontvangt iedereen een telefonisch bericht.

 

Meldt u aan!

Geef een reactie