Rabobank sponsor ringrijderij

Pieter Haanstra: ,Sponsoring ringrijderij past in beleid Rabobank’

In juli maakte Gosse Kingma bekend dat hij de Rabobank gaat verlaten. Inmiddels is Pieter Haanstra (42), aangesteld als nieuwe kantoordirecteur voor de regio Bolsward. Haanstra is dit ook al voor de regio Workum – Stavoren. Woonachtig in It Heidenskip, tezamen met echtgenote Jitske Draijer en drie kinderen (10 – 7 – 5 jr.) is hij actief als trainer bij de fierljepvereniging en als muzikant bij de muziekvereniging. Ook is Haanstra actief in de Eastereinder band Sebeare.
In 2015 is hij toegetreden als lid van de Lionsvereniging Bolsward e.o. ,,Ikzelf ben dichtbij en betrokken bij mijn regio, dat is ook waar de Rabobank voor staat”, vertelt Haanstra. ,,Daarom past sponsoring van de (Rabo) Ringrijderij op Bolletongersdei ook goed in dit beleid. Een mooi traditioneel evenement dat op grote belangstelling kan rekenen in de regio Bolsward”.

_mg_0067

(Pieter Haanstra, kantoordirecteur Rabobank Bolsward)