Prijzen

Er zijn 8 prijzen te winnen:

1e prijs: verzilverde zweep, vervaardigd door Pracht en Ambacht en beschikbaar gesteld door de RABO-bank

2e t/m 5e prijs: luxe voorwerpen

1e prijs schoonste geheel Fries ras, beschikbaar gesteld door Bloemen van ‘Iris’

1e prijs schoonste geheel ander ras, beschikbaar gesteld door Sikma’s Warenhuis

1e prijs beste tuigpaard (beschikbaar gesteld door Sporthuis A.P. v.d. Feer.

Iedere deelnemer ontvangt een fraai ‘oantinken’, beschikbaar gesteld door Technisch Aannemingsbedrijf Bloemhof.
Iedere deelnemer ontvangt op het parcours een bos bloemen.