Kalf familie Huitema Kampioen 2016

Op de foto: De familie Huitema met de dagkampioen. Van links af: Wiebe, Halbe, Janna Veldhuis, Jildou, Rein en Rients.

De kalverkeuring ging op zaterdag 24 september 2016 om half 10 van start. Voorafgaand werden de kalveren uitgeladen, gewassen en tot in de puntjes verzorgd, zodat ze klaar waren om in de ring te gaan.
De jury bestond uit Willem Dotinga en Frans van der Molen, beiden liefhebbers van de fokkerij. Er werd gestreden voor het individueel kampioenschap en de bedrijfscollectie, daarnaast waren er prijzen te behalen voor het mooiste toilet en het beste voorbrengen. Er heerste een gezellige sfeer en er kwamen veel belangstellenden een kijkje nemen in de manege van de Hanzeruiters.

Oudere kalveren
Bij de oudere kalveren werd K H Sietske 339 (v. Gold Chip) van A. Kalsbeek uit Terherne kampioen. Galamaweide Wijdhoorn (v. Rock Star) van de familie Binnendijk werd door de jury op een zeer verdienstelijke twee plek gezet, waardoor zij reservekam-pioen is geworden

Bij de jonge kalveren was het ook een hele strijd, en moest de jury lang overleggen. Uiteindelijk werd Akke 211 (v. Laron P) van de familie Huitema uit Gau kampioen jonge kalveren. Tevens werd zij later op de dag ook nog algemeen kampioen. Reserve-kampioen werd K H Gea 112 (v. KH Kobus van de familie Kalsbeek uit Terherne.

Bedrijfscollectie
Voor de prijs van beste bedrijfscollectie deden 7 bedrijven mee. Deze rubriek werd gewonnen door de familie Huitema te Gau.
Beste voorbrenger dit jaar is Siebren Kalsbeek, die zijn kalf K H Alice 22 (v. Colt 45) prachtig door de ring begeleidde. Het kalf dat dit jaar het mooist getoiletteerd was, was het kalf Herte (v. Zabing) van de familie Huitema uit Gau.