‘Ik lust geen melk, koeien zijn domme beesten!’

Veel kinderen realiseren zich niet dat voor heel veel producten die zij dagelijks gebruiken, melk nodig is en dat gras daarvoor uiteindelijk de basis is. ,,Dat útlizze is no krekt myn útdaging”, zegt Jan Siebren Duiven.

“Ik lust geen melk!”, riep een van de kinderen vorig jaar tijdens de presentatie van dierenarts Jan Siebren Duiven op een basisschool in Bolsward. Eigenlijk had de Hartwerder Duiven een beetje gehoopt dat er zo’n opmerking zou komen, want hij kon de vraag met een wedervraag beantwoorden: ‘Lust je wel taart?’ Het antwoord ligt voor de hand: “Ja, dat vind ik heerlijk!” “Nou, zonder melk geen taart…”

Dit jaar gaat Duiven, mede-eigenaar van dierenartsenpraktijk It Griene Hert in Wommels en Ruitershop Burgwerd, in het kader van het educatieve programma van Bolletongersdei opnieuw langs de basisscholen in Bolsward.

Aan de hand van foto’s, een powerpointpresentatie en allerlei materialen maakt hij de kinderen duidelijk hoeveel invloed het boerenbedrijf op hun leven heeft. En dat, terwijl ze misschien bang zijn voor koeien, koeienpoep vinden stinken en koeien maar als domme beesten betitelen.

“Dat is no krekt myn útdaging”, zegt Duiven. “Dat bern yn de gaten krije dat se miskien noch noait op in buorkery west hawwe, noch noait in ko aaid hawwe, mar dat se der elke dei mei te krijen hawwe sûnder dat se it sels witte.”

Melk is nodig voor zo veel producten die we dagelijks gebruiken. Niet alleen om te drinken, in de vorm van yoghurt maar het is ook nodig voor zo veel andere producten. Duiven: “Der binne in bulte snoepkes wêrby’t yn it bereidingsproses molke brûkt wurdt, mar bygelyks ek Cup a Soup. En wat tinkst fan in ijsko…”

De Wommelser dierenartsenpraktijk hecht veel waarde aan voorlichting. Op die manier willen de dierenartsen een bijdrage leveren aan begrip voor de veehouders die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de voedingsindustrie en dus voor ons. Met een goede verzorging, vers voer en water, een comfortabele ligplek en frisse stallen, produceren hun koeien datgene wat geen enkele fabriek kan maken.

“Boalsert is een plattelânsstêd, mar dochs merkst oan de bern dat se net sa folle ôfwitte fan wat der op in pear kilometer fan har yn ‘e omjouwing allegear bart. Yn dizze presentaasje begjin ik faak mei myn ferhaal yn de supermerke en dan gean ik yn stapkes werom nei de boer, de ko, it kealtsje en úteinlik kom ik út by it gers. En dat is foar guon bern in ‘eye-opener’.