Henk Dijkstra: ‘Hynders en hynstesport myn grutte passy’

Workum – Wie kent hem niet, zou je bijna zeggen. Misschien dat mensen, die niet thuis zijn in de hippische wereld, hem niet kennen, maar bij de paardensportliefhebbers is de man met witte, wapperende manen en daaronder een martiale snor, overbekend.

Behalve de vele functies die hij in de hippische wereld bekleedt, of heeft uitgeoefend is Henk Dijkstra ook en vooral bekend als speaker bij de diverse paardensportevenementen in deze provincie. Of het nu gaat om een ringrijderij, concours hippique of een keuring, de organisaties weten Dijkstra wel te vinden.

Zijn speakerscarriѐre begon, voor zover hij zich herinnert, in Hindeloopen. ,,Dat zal in het begin van de jaren ’80 zijn geweest. Ik werd toen gevraagd om verslag te doen van het ,belslydjeien’ op het IJsselmeer”. Het werd het begin van een imposante carriѐre achter de microfoon.

Voordat Henk Dijkstra het in de gaten had was er een kwarteeuw verstreken en had hij vele concoursen, ringrijderijen en keuringen verslagen. In Blauwhuis werd Dijkstra vorig jaar dan ook aan het eind van de ,Fokdei fan it Fryske Hynder’ gehuldigd. ,,Ik wist fan neat. Ik stie oan ‘e grûn nagele. Jo binne de rezjy kwyt.” Dijkstra werd bij die gelegenheid tot zijn grote verrassing benoemd tot erelid van de Fokvereniging Blauwhuis.

Ervaring

Niet alleen de deelnemers, maar ook het publiek langs de kant staat vaak versteld van de enorme feitenkennis die Dijkstra door de microfoon laat horen. ,,Al vanaf mijn achtste jaar zit ik in de paardenwereld. Dat kwam omdat mijn vader Herre Dykstra als deelnemer actief was zowel bij het túgen als bij het ringsteken. Samen met mijn oudste zus Geeske van Dijk-Dijkstra, uit Bolsward, wonnen ze vele prijzen bij het ringsteken. Herre en Geeske wonnen in hun carriѐre in totaal vijf Zilveren Zwepen.

In al die jaren daarna heb ik ontzettend veel paarden en mensen langs zien komen. Bovendien heb ik zeker 25 jaar alle krantenartikelen over paardensport en wat daarmee te maken uitgeknipt en verzameld. Ik heb dus een enorm archief. Maar toch als ik ergens kom, dan doe ik alles vanuit de losse pols.”

Henk Dijkstra heeft thuis een enorm archief over paardensport. Als hij eenmaal de microfoon in zijn hand heeft vertelt hij ,vanuit de losse pols’. (Foto: Henk Bootsma)

,,Ik doch dit wurk omdat ik it leuk fyn en der aardichheid yn ha. Boppedat tink ik dat ik der wol aardich ferstân fan ha en in ûnderhâldend ferhaal ha. Ik bin op myn bêst, as ik myn eigen gong gean kin. Mar ik driuw fansels foar in grut part op myn routine.”

Hoewel de Workumer achter de microfoon zijn eigen stijl heeft opgebouwd kijkt en praat hij nog altijd met bewondering naar collega speakers als A. K. W. Douma, Petra van der Heuvel, Jan Bernard Kamphuis, Bert de Ruiter en Willem de Boer. ,,Ik hoopje dat ik in mix bin fan dizze fiif.”  

Bolsward

Bijna 25 jaar werkte Henk Dijkstra bij de Rabobank, eerst in Bolsward, later in Sneek. Dat maakt de keren dat Dijkstra in de Hanzestad als microfonist optreedt speciaal. ,,Zeker driemaal per jaar ben ik actief als speaker in Bolsward. Ik heb hier tenslotte gewerkt en dat voelt het toch een beetje als thuiskomen.”

Ook met het Fries kampioenschap ringrijden op 23 september en op Bolletongersdei is Dijkstra in Bolsward present als speaker. ,,Bij het ringrijden vertel ik vaak over de historie van de Friese paarden en de sjezen. Ik probeer dan met een onderhoudend verhaal de aandacht van het publiek vast te houden. Maar als ik merk dat het spannend wordt in de vierde – en vaak laatste – ronde dan bouw ik een spanningsboog op.”

Hoewel de meeste aandacht bij ringrijden bijna altijd uitgaat naar de rijder, meent Dijkstra toch dat het voor 60 tot 70 procent de verdienste van de ,stekster’ is dat een combinatie in de prijzen valt. ,,De concentratie van de ,stekster’ is bijzonder belangrijk. De rijder moet er voor zorgen dat het paard in de meest ideale positie bij de paal langs gaat.”

Hoewel Henk Dijkstra een aantal vrijwilligerstaken in de afgelopen jaren heeft afgestoten, is hij nog wel actief als voorzitter van de GCF (Gezamenlijke Concoursen Friesland). ,,Dit is een samenwerkingsverband tussen zes grote Friese concoursen hippique in onze provincie. Dat zijn de concoursen in Dokkum, Garyp, Buitenpost, Rijs, Drogeham en Workum.