Fokker van het Jaar Pieter Okkema: ,As in hynder syn dei net hat, wurdt it neat’

Witmarsum – Zijn grootste succes beleefde Pieter Okkema van De Noeste Hoeve in Witmarsum in januari van dit jaar toen hij tijdens de Hengstenkeuring benoemd werd tot Fokker van het Jaar 2016. Volgens de jury in Leeuwarden stak hij er met zijn fokresultaten met ,kop en schouders boven uit’.

Pieter Okkema.(Foto Henk Bootsma)

De fokker, maar tevens hoefsmid, handelaar in Friese paarden, trainer en ervaren ,túger’, weet ook dat de vorm van de dag van een hengst belangrijk is. ,,As in hynder syn dei net hat, wurdt it neat”, weet hij uit ervaring. En ervaring heeft Okkema, want zijn Stal De Noeste Hoeve, die hij samen met echtgenote Tiety runt, bestaat al ruim 25 jaar.

Op de lijst van topfokkers van het KFPS (Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek), waarin alle fokresultaten over 2016 waren opgenomen, stonden Pieter en Tiety Okkema royaal bovenaan. In Leeuwarden, op de hengstenkeuring, maakte Stal De Noeste Hoeve, die favorietenrol helemaal waar. Op deze keuring werden aan de lange lijst met ,ster’ merries twee Kroon- en één Modelmerrie toegevoegd. Bovendien behaalde merrieveulen Anna Femke een eerste premie en behaaldennog eens drie fokproducten het Sportpredicaat. Enkele weken daarvoor was dekhengst Rommert 498 al goedgekeurd en deze dekhengst maakte dan ook zijn debuut op de Hengstenkeuring in januari.

Pieter Okkema met de modelmerrie Elza Maaike van de Noeste Hoeve (NorbertxRik). De merrie veroverde dit jaar het kampioenschap bij de merries van 4 jaar en ouder op de fokdag in Blauwhuis.

Het succes in Leeuwarden leverde Pieter en Tiety behalve een fraaie plaquette veel publiciteit op. Dat laatste is dan weer belangrijk voor de handelsafdeling van De Noeste Hoeve. Vanuit Witmarsum worden de Friese paarden naar alle werelddelen geëxporteerd. ,,Laatst nog naar Frankrijk, vertelt Tiety, maar onze paarden gaan ook naar landen als Pakistan, Australie, Afrika, Amerika en Canada”.

,,As jo it goed dogge, dan witte se jo te finen”, vult Pieter aan. Dat vinden gebeurt dan veelal via facebook en de website. Het actuele aanbod van De Noeste Hoeve is daarop terug te vinden.

Of Pieter Okkema het succes van dit jaar kan herhalen is afwachten. ,,Momenteel zijn we vier jonge hengsten aan het voorbereiden op de keuring, eind november, in Drachten’, zegt Pieter, ik hoop natuurlijk dat ze alle vier worden goedgekeurd”.

Túgen en mennen

Jaarlijks neemt Okkema deel aan zo’n 30 tuigwedstrijden in heel Nederland. Ook daarin is de Witmarsumer redelijk succesvol. Zo leverde deelname aan de concoursen in onder andere Wijnjewoude, Dokkum, Tolbert, Garijp, Buitenpost, Drogeham en Bolsward bijna altijd een klassering in de top tien op. Bij de tweespannen in Wijnjewoude pakte Pieter zelfs een derde prijs. ,,Deze hobby levert weer handel op, en dat is dan mooi meegenomen.”

Samen met echtgenote Tiety is Pieter actief bij het mennen. ,,Dit dogge wy tegearre’, vertelt Tiety, en dat is hiel aardich.” Om de mensport wat dichterbij huis te halen hebben Pieter en Tiety in de afgelopen wintermaanden de binnenbak aangepast aan de officiele afmeting van 20 x 60 meter. ,,Us doel is om dizze winter lessen te jaan yn it mennen. Derfoar hiene wy in gruttere binnenbak nedich’, legt Pieter uit.

Prominent in de vernieuwde binnenbak hangt een foto van de uitreiking van de trofee van ,Fokstal van het jaar’ en een van de toppaarden van ,De Noeste Hoeve’ Elza Maaike. ,,Mar Janna L. en Joyce Femke binne ek toppers”, vult Tiety aan.