Geschiedenis

Van oudsher kende Bolsward al in de middeleeuwen twee jaarmarkten, de een op 12 juni (St. Odulfus) en de ander op 17 september (St. Lambertus).
Later was er nog maar één jaarmarkt en wel op 27 augustus. Viel de jaarmarkt op een zaterdag dan werd deze een dag eerder gehouden.
In tegenstelling met de gewone markten waren de jaarmarkten voor iedereen vrij toegankelijk. Alleen “stadsvijanden, vredebrekers, meinedigen en zij die lijf en leven verbeurd hadden” waren niet welkom.
Na de Tweede Wereldoorlog werd naast de weekmarkt een jaarmarkt in het leven geroepen. Deze kreeg de naam Bolletongersdei ofwel vertaald stieren-donderdag en werd en wordt gehouden op de 1e donderdag van de maand oktober. Het verhaal gaat dat oorspronkelijk de naam Bôletongersdei gold en wel voor de weekmarkt op de eerste donderdag na 12 november. Op die dag werd het loon van het afgelopen halfjaar uitbetaald aan de knechten en meiden die op de boerderij werkten.
Zij vierden dat in de stad en werden getrakteerd op krenten- en wit brood ofwel witte bôle.
Vonden in het verleden kalverkeuringen op Bolletongersdei plaats, na de BSE-crisis van een aantal jaren geleden kwam hierin de klad.
Tegenwoordig zijn de hele dag de vele kramen met daarbij het standwerkers-concours de moeite waard en niet in het minst de ’s avonds te houden ringrijderij om de gouden zweep, een eeuwen oude traditie.
Verder kan men van woensdag t/m zaterdag op de kermis terecht.

Tekst: Jan Keuvelaar

Hieronder ziet u een slideshow met diverse foto’s uit de geschiedenis van Bolletongersdei.

[slideshow_deploy id=’115’]

Geef een reactie