Dubbele winst voor Reggie Glover en Rianne Okkema bij RABOringrijderij

Bolsward – Voor Reggie Glover en Rianne Okkema uit Britswerd kon de RABO-ringrijderij op Bolletongersdei niet mooier eindigen dan afgelopen donderdag. Niet alleen won het duo de zilveren zweep met 40 punten, maar het won ook de prijs voor het schoonste geheel in het niet Fries paardenras.

De prijs voor het schoonste geheel Fries ras ging naar het duo Marcel en Joyce Visser uit Opperdoes met een tweespan voor een Victoria uit 1920. Succes was er ook voor Freddy en Esther Bloemhof met hun Fries paard, dat uitgeroepen werd tot bestgaand tuigpaard.

Tweede in de ringrijderij werd het duo Jaap van Gunst en Corrie Mauris uit Oldemarkt met 36 punten. De derde prijs ging naar Piet van der Hof en Ytsie Politiek, Bolsward, met 34 punten. Johannes Bakker en Mirjam Kadijk uit Dedgum werden vierde met 29 punten en de vijfde prijs ging naar Henny Smit en Peter Hoffer uit Venhuizen met 28 punten.

Rest van de uitslag: 6. Hendrik Brandsma en Carla Hoeke, Blauwhuis; 7. Thom Dijkstra en Annemieke van der Woude, Itens; 8. Freddy en Esther Bloemhof, Bolsward; 9. Louw van der Zwaag en Tineke Bloemsma, Veenklooster; 10. Suzan Witteveen en Martine Ketelaar, Bolsward; 11. Marcel en Joyce Visser, Opperdoes; 12. Sietze en Jellie de Boer, Veenklooster; 13. Jelle Bouma en Anneke Schreur, Nijland; 14. Sietze Bouma en Anke Noordmans, Easterein; 15. Harm van der Veen en Baukje Cnossen, Makkum; 16. Yeb en Trudy Witteveen, Bolsward; 17. Pieter Okkema en Raisa Kooistra, Witmarsum en 18. Jacb en Karin Witteveen, Wijnaldum.