Deelnemers ringrijderij Bolletongersdei 2017

Tot nu toe hebben zich 2w1 combinaties opgegeven voor de Bolletonmgersdei ringrijderij op donderdag 5 oktober (resp. naam deelnemer, naam steekster, paard, wagen): 1. Geale Landheer, Antje Landheer, Schimmel en Boerenwagen; 2. Freddy Bloemhof, Esther Bloemhof, Fries en Trainingswagen; 3. Johannes Bakker, Tiwina Bakker, 2-Span Friezen en Marathonwagen; 4, Louw van der Zwaag, Tineke Bloemsma, Fries en Jachtphaeton; 5. Evert van der Hoek, Tineke Feitsma, Fries en Marathonwagen; 6. Peggy Glover, Antsje Okkema, Barock Pinto en Marathonwagen; 7. Hendrik Eppinga, Anne-Rikst Eppinga, Fries en Sjees; 8. Oebele Tiekstra, Willy Bouma, Fries en Barrouche; 9. Jelle Bouma, Anneke Schreur,  Fries en Marathonwagen; 10. Thom Dijkstra, Annemieke van der Woude, Fries en Tilburry; 11. Wytze Prins, Ria Rienstra, 2-Span Friezen en Marathonwagen; 12. Piet van der Hof, Ytsie Politiek, Fries  en Marathonwagen; 13. Siebren Reijenga, Alice Reijenga, Fries en Concourswagen; 14. Jaap van Gunst, Lutske Brouwer, Haflinger en Spider 1900; 15. Sjerp de Jong, Ilse Koster, Fries en Duitse Jachtwagen; 16. Dieuwke Bootsma, Rikst Bootsma, Schimmel en Marathonwagen; 17. Hendrikus Ter Schure, Fronie van der Pol, Fries en Sjees; 18. Sietze de Boer, Teunie Wijnstra, Haflinger en Victoria; 19. Roel van der Hoek, Geeske Vellinga, Fries en Marathonwagen; 20. Suzan Witteveen, Martina Ketelaar, Fries en Marathonwagen; 21. Sietze Bouma, Anke Noordmans, Fries en Recreatiewagen.