Bolsward met congres en reünie weer even ,suvelstad’


(De congrescommissie met van links af Sjoerd Galema, Erik Kooistra, Sjoerd Ydema en Martin Wynia)

Oude tijden herleven, zo lijkt het wel, op vrijdag 5 oktober, wanneer de stad wordt overspoeld met ,suvels’. Niet alleen om tijdens een reünie herinneringen op te halen en te mijmeren over de ,goede oude tijd’ in Bolsward, maar ook om deel te nemen aan een belangwekkend congres over food.

Met het congres start tevens de Dutch Agri Food Week. Die week werd door een viertal Bolswarders, Sjoerd IJdema, Erik Kooistra, Sjoerd Galema en Martin Wijnia, aangegrepen om dit congres over food te organiseren.
“Tegenwoordig vormen de boeren, de zuivelindustrie en alle food producerende bedrijven een enorme economische kracht in Noord Nederland. Dat inspireert tot dit initiatief. Maar dan wel in Bolsward natuurlijk”, aldus voorzitter Sjoerd IJdema namens Frisian Foodture ’18. De verwachting is dat het congres tegen de 500 deelnemers zal trekken, waaronder ook een aantal belangstellenden uit het buitenland.

“Overal in de foodbranche kom je mensen tegen die zijn afgestudeerd aan de Zuivelschool. Mooi om die mensen weer eens terug te halen naar het hart van onze regio. Met de blik vooruit en samen werken aan duurzame voedselveiligheid en voedselverspilling voorkomen”, spreekt Erik Kooistra, franchiser van de Jumbo Supermarkten. Melkveehouder en voorzitter van VNO NCW Friesland, Sjoerd Galema, verwacht veel inspiratie op te doen bij het onderwerp ‘zuivel’.

Tijdens het congres staan vijf onderwerpen centraal; voeding in relatie tot gezondheid, het verdienmodel en data, food waste & footprint, zuivel en natuur inclusieve landbouw. Op verschillende plaatsen in Bolsward vinden deelsessies plaats, onder andere in de Remise, de Martinikerk en de Gereformeerde Kerk. De deelnemers verplaatsen zich die dag per fiets door Bolsward.

Het congres eindigt omstreeks 15.00 uur, waarna de congresdeelnemers gelegenheid hebben een aantal bedrijven te bezoeken of aan te haken bij de Suvel reünie.

Frisian Foodture ‘18 wordt ondersteund door verschillende organisaties. Samen met de initiatiefnemers streven zij hetzelfde doel na; Bolsward en Fryslân positioneren als een inspirerende, toonaangevende voedingsbodem voor food, foodproductie, -ontwikkeling, -onderwijs en –innovaties.

Suvelreünie


(De commissie die voor het eerst sinds jaren weer een reünie voor ,suvels’ organiseert in Bolsward. Van links af Ben Smid, René Krijnsen, Wouter Leijen en Martin Wynia).

Een groep oud-studenten en Bolswarders is al enkele maanden bezig met de organisatie van een mooie reünieavond. De laatste reünie in Bolsward is al weer vele jaren geleden. Daarna zijn er nog mooie reünies geweest in Leeuwarden, maar dit jaar is het weer tijd voor een ouderwetse suvelavond in Bolsward.
Tenminste dat vinden Ben Smid, Rene Krijnsen, Wouter Leijen en Martin Wijnia, die de reüniecommissie vormen van die dag. De dag voor het congres is het Bolletongersdei in Bolsward. “Een uitstekend decor voor een grootse reünie”, aldus Martin Wijnia eerst werkzaam bij de Zuivelschool en nu bij diens rechtsopvolger, hogeschool Van Hall Larenstein.

De reünie, op vrijdag 5 oktober, speelt zich af in de voormalige garage De Jong aan de Snekerstraat, die voor die gelegenheid wordt omgetoverd tot Huske-to-let 3.0. Vanaf 18.00 uur gaan de deuren voor de reünisten open, waarna er volop gelegenheid is te BBQ-en met een koud en warm buffet en wellicht Bolswarder pizza’s. Het tweede deel van de avond is vooral bedoeld om met elkaar het glas te heffen en te proosten op die eerder genoemde goede oude tijd in Bolsward.

Tijdens het eten en natuurlijk na de maaltijden zijn leuke locaties ingericht om de herinneringen op te halen van Leeuwarden, Bolsward, De Dammen, De Sûvelflat, De Villa, De Pater Brugmanstraat, De Dieken, De Marwertflat, Het Bolwerk, enz, enz..