Bolletongersdei mag wel wat uitdijen

Met frisse moed is het stichtingbestuur dit jaar begonnen aan de organisatie van Bolletongersdei. Vorig jaar viel het evenement grotendeels in het water. Die teleurstelling was nu een extra stimulans om er een ‘mooi feestje’ van te maken.

Voorzitter Cor de Groot herinnert zich die woensdagmiddag vorig jaar maar al te goed. ,,Aan het begin van de middag wilden we beginnen met het opbouwen van de tent waarin de kalverkeuring en het symposium zouden worden gehouden. Maar voor de volgende dag werd windkracht 6 tot 7 verwacht. Ik vroeg Jacob Zijlstra van ESB, het bedrijf dat de tent levert, of het wel kon doorgaan. Hij wist het ook niet en is gaan bellen met de Vereniging van Tentbouwers. Het antwoord was duidelijk: bij windkracht 6 of meer, ontruimen. Nou. Daar stonden we. Want ja, hoe ontwikkelt zo’n storm zich. Wat moet je?’’

Er volgde intensief overleg met het bestuur en telefoontjes naar burgemeester Hayo Apotheker, het KNMI en Piet Paulusma. De Groot werd steeds somberder, in de loop van de middag werd het steeds duidelijker: Het kan niet. Onverantwoord. Na overleg met het bestuur van de Hanzeruiters kon de kalverkeuring van De Twaling uitwijken naar de rijhal op Laerd en Saerd. Dat was een zorg minder. Vervolgens werden alle deelnemers aan de Agrarische Show afgebeld net als de deelnemers aan de ringrijderij.

,,Dat was heel sneu natuurlijk, maar ik heb er toch ook een goed gevoel aan overgehouden. Standhouders en deelnemers, iedereen was vol begrip. Hartverwarmend. Al met al zou zo’n akkefietje je als stichting veel geld kunnen kosten, maar door ieders coulante opstelling, zijn we die dans aardig ontsprongen.’’

Kalverkeuring in tent

Het draaiboek van vorig jaar is weer uit de kast gehaald. Het Arriva-terrein wordt weer het hart van Bolletongersdei. Daar vindt in een tent de kalverkeuring plaats van Keallefokclub De Twaling en is er een Agrarische Show met een vijftiental regionale aan landbouw gerelateerde bedrijven. ’s Middags is er ook een mini-symposium, terwijl de binnenstad de hele dag vol staat met kramen.

,,Het is ‘maar’ een eendaags evenement, maar ik schrik soms wel eens hoe veel werk er in zit. Er moest nu een nieuw calamiteitenplan komen. 27 pagina’s dik. Gelukkig had ik een kennis die de materie kent, maar ik begrijp de kritiek van veel organisaties heel goed dat het voor een amateur, we zijn immers welwillende vrijwilligers, bijna niet te doen is.’’

Regelgeving een last

,,Wat dat betreft zou het wel heel fijn zijn als de overheid organisaties wat meer tegemoetkwam. De samenwerking met de gemeente is prima, daar niet van, maar de regelgeving geeft heel veel werk en druk. Vroeger werd je gecontroleerd en hoorde je of het goed was, nu moet je aantonen dat het allemaal goed is. Daarmee ligt alle verantwoordelijkheid op de schouders van de organisatie. Je mag je afvragen of je daarmee niet alle sjeu uit de samenleving haalt.’’

Bolletongersdei als eendaags evenement zou wat Cor de Groot betreft op termijn wel wat mogen uitdijen. ,,Het Heamiel is eigenlijk het begin van het seizoen, Bolletongersdei het slot. Ik zou het prachtig vinden als we Bolletongersdei dezelfde allure zouden kunnen geven als het Heamiel. Een tent op Plein 1455, een grote agrarische show, veel muziek en alle boeren, net als vroeger weer in de stad. Bolsward is vanouds de suvelstêd, veel mensen op belangrijke posten bij multinationals hebben hier hun opleiding genoten. Die positie van suvelstêd zouden we wel meer mogen uitdragen.’’  


Het bestuur van de Stichting Bolletongersdei, met van links naar rechts Jan Galema, Rindert Kroondijk, Cor de Groot, Sjors Ketelaar en Wiebe Oosterbaan. (Foto Uultsje Talsma)