Bolletongersdei verder in afgeslankte vorm

 

Een aantal overwegingen heeft geleid tot deze koerswijziging. In de eerste plaats het feit dat het steeds moeilijker wordt om nog aan de complexe regel- en wetgeving rond het evenement te kunnen voldoen. ,,We hadden met name op dit punt graag een meer coöperatieve en ondersteunende rol van gemeente Súdwest-Fryslân gezien”, zegt voorzitter Cor de Groot van de stichting.

,,Ook de locatie speelt ons parten. De Remise leek perfect voor de Agrarische Beurs, het Beleefplein met het discussiecafé en de kalverkeuring van De Twaling. Maar Arriva heeft toch onoverkomelijke logistieke problemen als het die dag het busstation niet kan gebruiken. We moeten dus opnieuw op zoek naar een andere locatie en we weten uit het verleden hoe lastig dat is.’’

Het bestuur heeft ook moeten concluderen dat het plein onvoldoende aantrekkingskracht heeft bij het publiek. Voor een aantal standhouders op de Agrarische Beurs was de tegenvallende publieke belangstelling aanleiding om deelname aan een volgende Bolletongersdei te heroverwegen. ,,Het levert hen in verhouding tot de kosten te weinig op.’’

De koerswijziging betekent beslist niet dat het bestuur stopt, benadrukt De Groot. Het is wel het einde van het educatief programma, het Beleefplein met het discussiecafé, de Agrarische Beurs en de andere activiteiten. Wat blijft is een Bolletongersdei met de markt, de kermis, de kalverkeuring en de door de stichting georganiseerde Rabo Ringrijderij aan het eind van de dag.

Met veel ambitie, enthousiasme en inzet heeft het bestuur van de stichting zich samen met veel vrijwilligers vijf jaar lang ingezet om Bolletongersdei naar een hoger plan te tillen. ,,Het educatief programma, het FK ringsteken in Bolsward, eigen kranten, vee in de binnenstad: het zijn resultaten waar we met trots op terug kijken. We kunnen echter niet om de conclusie heen dat Bolletongersdei onvoldoende leeft in de stad en bij de gemeente. Ons besluit staat helaas niet op zichzelf: ook andere organisaties in de stad hebben het moeilijk en dat baart ons zorgen. Echter, doorgaan en het programma laten doodbloeden is voor ons geen optie.’’

(BN 8 april 2019)

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie